Eksotiske Ekso

Med en pram utvides aksjonsradiusen

Tekst og foto Atle Skjelde

Fluefiskerne i Hordaland har funnet sitt ørretmekka i Eksingedalen og den regulerte elva Ekso. To ildsjeler får mye av æren for at ørreten er tilbake. 

– Aurivilli! gisper Stig Vivelid Nilsen(40) fra Askøy ved Bergen og griper etter ei døgnflue som brått svirrer forbi nesa hans.
Den tidligere landslagsutøveren i fluefiske har sju ørretsesonger bak seg i Ekso, men aldri tidligere registrert døgnflua aurivilli. Det er juli – og julaften.  
– For en lykke! Her dukker stadig nye insektarter opp, noe som indikerer en funksjonell pH-verdi, smiler han.

Nilsen har konkurrert med fluefiskelandslaget i Spania, Slovakia, Sverige og Portugal. Her hjemme har han bl.a. fisket ørret på Finnmarksvidda og Hardangervidda – samt i den vakreste (og mest folkerike?) ørretelva av dem alle – Hemsila. 

Mannen fremhever at han jakter på opplevelser med fluestanga, og at størrelsen på ørreten kommer i annen rekke. 

– Jeg finner gleden i det visuelle fisket og leiter heller etter vakker natur enn stor fisk. I Eksingedalen finner jeg roen og kan senke skuldrene. Dessuten er vertskapet svært hyggelig og deler på godene med glede.  

Vakfest!
”Kilofisk” er bare en kunstig målebetegnelse vi har konstruert, mener Stig. Du kan ha minst like morsomt fiske på ti ørret i vektklasse 300 gr. – 600 gr., som å vente på den ene kilofisken.
– Men du kan selvsagt også dumpe borti stor fisk i Ekso. For et par uker siden ble det for eksempel tørrfluefisket en ørret på 1,9 kg, forteller han.
Etter én måned med døgnflueklekkinger og vakfest, konkluderer Stig med at kultiveringsinnsatsen i regi av Ekso Villfisk har båret frukter.
Sammen med broren Erlend ble han invitert til elva i 2004 av Bjarne Lavik i Ekso Villfisk for å sondere forholdene på den sju kilometer lange kultiverte elvestrekningen.
Brødrene opplevde et svært bra nymfefiske, og ble tatt med på råd om hva som kunne gjøres for å tilrettelegge for fiskere. Året etter var alt på plass: Kart, skilting, kortsalg, parkeringsmuligheter, prammer, osv.        
– I Ekso er kultivering og tilrettelegging utført med ett mål for øyet, nemlig at fiskeopplevelsen din skal bli best mulig. Se rundt deg! Her kan du utøve et allsidig fluefiske i storslåtte omgivelser.     
Fire soner
Den kultiverte strekningen av Ekso ovenfor lakseførende strekning er delt i fire soner. Stig forteller at sone 1 er dyp og sakteflytende.
– Myrdøgnfluene klekker først på denne sonen. Sone 2 har variert steinbunn med en sakteflytende høl i øverste del og et grunnere parti nederst hvor fisk siger opp og ned, avhengig av insektliv og vannstand. 
Den lange sone 3 er Vestlandets svar på Henrys Fork i Montana, ifølge Stig: Brei og attraktiv fra begge sider.
– Her kan du spotte ørreten mellom krypsivet. Øverst på sonen er et grunt rugleparti som få vet å benytte seg av, sier han.     
Sone 4 finner du ved butikken i Lavik. Her er en dyp høl med et attraktivt brekkparti. Elven snor seg videre nedover i flotte fluefiskepartier mot ruglepartiet i sone 3.
Sindig usikkerhet
Den beste sesongen strekker seg fra begynnelsen av juni til ut september, mens fiske med små nymfer anbefales når vanntemperaturen er under 10 grader – samt ved lav sommervannføring. 
I april i år traff likevel Stig på ørret som vaket på svære steinfluer i det krystallklare vannet da sola tittet frem.   
– Ja, man kan faktisk ta en tørrfluetur i april på snøføre, og også oppleve døgnflueklekkinger i september, sier Stig som har holdt fluekastekurs i drøyt ti år. Ifølge mannen selv har han i løpet av karrieren gått veien fra skråsikker uvitenhet til sindig usikkerhet.
– Alt av fluefiskemetoder og fluer kan fungere i Ekso, fra en klassisk Olsen til dragfri flyt med en døgnflueimitasjon i kombinasjon med nymfe. Eller du kan dunke streamere for å få den største fisken.    
Eksotiske Ekso

Forsiktig, nå…


Stig mener det bør være en enkel sak å skaffe steikefisk til bålet for den som ønsker det – og som man spør får man svar. 
– Har eksoørreten rød kjøttfarge?
– Det vet jeg ikke! 
Tidligere i uken var det flom. Nå er det 20 grader, solskinn og bare sporadisk klekking. Stig blindfisker en strømkant på sone 2 og lykkes med flere halvkilosørreter.
På forrige tur for en uke siden bikket han kiloen, uten at det er noe å skrike opp om. 
– Det viktigste er å senke skuldrene og kose seg med fisket. Det kan du gjøre til gagns i Ekso, ler Stig Vivelid Nilsen før han kommer med en saksopplysning til de dekningsavhengige av oss. 
– Her oppe er det kun Telenor som har dekning.   
Der – et vak! Stig kryper sammen og nærmer seg elvebredden i knestående, på jakt etter nye eksotiske opplevelser… 

Vestlandets beste
– Målsetningen vår er å gjøre den sju kilometer lange kultiverte delen av Ekso til Vestlandets beste brunørretelv, med særlig vekt på fluefiske. Det sier Bjarne Lavik, som sammen med grunneier Rune Nesheim driver selskapet Ekso Villfisk. 
Kultiverings- og tilretteleggingsarbeidet ovenfor lakseførende strekning startet for drøyt ti år siden. Klekkeriet ble bygd for fem år siden. 
– Yngeltynning har vært en nøkkelfaktor. I starten fisket vi årlig ut rundt 12 000 småørret og fôret opp rundt 100 fisker i vektklasse 0,3- 0,8 kg for utsett. Pga sterk uttynning, har vi ikke satt ut fisk i år, forteller han. 
Kraftutbygging har medført mindre vannføring i elva og utfordringer med vekst av krypsiv på sone 3. Ifølge konsesjonen er regulanten BKK pålagt å rydde i elva.
– Ekso Villfisk ønsker at regulant rensker opp elva på sone 3. Arbeidet må utføres på en skånsom måte, slik at det biologiske mangfoldet i elva tar minst mulig skade. 
BKK ønsker nå å bygge et nytt pumpekraftverk i området. Disse planene er vi sterke motstandere av, og dette vil også få negative konsekvenser for den lakseførende strekninga, sier Bjarne Lavik.    


Fisketips
Elv: Ekso, Vaksdal kommune i Hordaland. Dalføret Eksingedalen er ca. 48 km langt. Ca. 200 innbyggere.
Avstand: Ca. 100 km fra Bergen og ca. 56 km fra Voss.
Kultivert elv: Midt i dalen, ca. sju km langt strekk. Vekslende stryk og rolige parti i øvre deler, nedre del lange strekk med langsomme strekk. Egnet for båtfiske. 
Kultivering: Fra 2000 et aktivt utfiskingsarbeid i regi av Ekso Villfisk. Bestanden tynnet ut med ca. 12 000 fisk pr år. Utsett av stor fisk fra eget kultiveringsanlegg, 600- 800 fisk i størrelse 500- 800 gr.  
Best fiske: Ca. 15.juni – 10.september. I perioder med vanntemperatur under 10 grader, er nymfefiske mest hensiktsmessig.  
Vanlig metode: Tørrfluefiske er mest vanlig i juli og august. Utstrakt fang og slipp-fiske. 
Fiskekort: Kjøpes på lokalbutikken, tlf. 56 59 58 20, Bjarne Lavik, tlf. 56 59 58 36.
eller på Dalastova pensjonat tlf. 56 59 58 37,
Fangster 2010: 173 ørret fra 0,5 – 1 kg. 57 ørret fra 1-2,2 kg.

 

meir fisk