Fiskeregler

FISKEREGLER FOR KULTIVERINGSSONA


1. Fiskekortet er personleg og skal alltid medbringast under fiske. Det er kun tillete med ei stang pr. fiskekort og eit kort pr. person.


2. Kortet gjev kun tillatelse til fiske med stang. Garnfiske, linefiske, ståsnøre, oterfiske eller ein kvar annan form for fastståande redskap er forbudt.


3. Fiskekortet skal framvisast ved førespurnad om dette frå fiskekontrollør.
Vert dette ikkje imøtekomme kan kortinnehavar bortvisast. Fiskekontrollør
Skal vise legitimasjon.


4. Ved praktisering av fang og slepp skal det brukast mothakelause krokar, eller mothaken skal klemmast ned.


5. Ved kjøring på privat veg må bilar parkerast slik att dei ikkje er til hinder for annan transport.


6. Kjøper du fiskekort i kultiveringssona kan du bruka båtar gratis om nokon av desse ikkje er i bruk. Legg båten på plass etter bruk å legg årane i botnen av båten.


7. Vi ynskjer eit bevegeleg fiske, og ved vading skal det visast hensyn til andre fiskarar.


8. Trakk ikkje i eng og dyrka mark.


Eksingedalen Grunneigarlag
Kari Brørvik


Ekso Villfisk D/A
Rune Nesheim
Bjarne Lavik

meir fisk