October 2015

Smalahove

I Eksingedalen er der kultur for å halda gamle tradisjonar ved like. Hausten er tida for sanking, slakting og smalahove-sviing. I dag var dagen for sviing fleire stader i dalen, mellom anna på Bergo.

Funne roen

Fv 313 er open

Raset like ovanfor Nesheim er rydda og vegen er open att!

Årsmøte i Eksingedalen/Vaksdal Bondelag

Tidspunkt: 
10. November 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Årsmøte i Eksingedalen/Vaksdal Bondelag tysdag 10. november kl. 20.00 i Sjøbua på Eidslandet.

Møte i Nesheim sokneråd

Tidspunkt: 
19. November 2015 - 19:30

Møte styret i Bygdarådet

Tidspunkt: 
2. November 2015 - 19:00

Strikkekafe

Tidspunkt: 
17. November 2015 - 19:30
Beskrivelse: 

Hjå Evelyn på Gullbrå
Kvinne- og familielaget

Steinras ved Nesheim

Mykje stein og store blokker har rasa ut på Fv 313 mellom Nesheim og Teigdalen. Vegen er førebels stengt til geolog gjer vurdering på tordag.

Slik såg det ut like etter raset hadde gått                              Foto: Aud Marit Bergo

Nye 4G signal på veg

Utbygginga av mobilnettet i Eksingedalen held fram.

Kommunen løyvde ekstra midlar i september, slik at ein skulle sikre at alle dei planlagte stasjonane i Eksingedalen vart bygde. Det er tre stasjonar som står att å få sett i drift, det er Bergo/Bindingsbø, Lavik og Høvik/Vetlejord.

I dag får me status frå einingsleiar Willy Andrè Gjesdal i Vaksdal kommune:

Bergo/Bindingsbø: I følgje Telenor vert denne sett i drift i løpet av hausten.

Bingo

Nytt rekkverk

Når vinteren no nærmar seg med stormskritt, er det jammen godt å ha eit rekkverk å støtte mot om det blir glatt i bakken.

Nytt rekkverk på «fjellvegen»                                               Foto: F.Gullbrå 

Joletrefest på skulen

Tidspunkt: 
18. December 2015 - 19:30
Beskrivelse: 

Skulen inviterer alle til joletrefest!

Styrketrening og volleyball

Tidspunkt: 
25. November 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening og volleyball på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening og volleyball

Tidspunkt: 
18. November 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening og volleyball på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening og volleyball

Tidspunkt: 
11. November 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening og volleyball på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening og volleyball

Tidspunkt: 
4. November 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening og volleyball på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening og volleyball

Tidspunkt: 
28. October 2015 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening og volleyball på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Bingo på Ekse Grendahus

Tidspunkt: 
30. October 2015 - 19:00
Beskrivelse: 

Bingo på Ekse Grendahus

 

Fredag 30. oktober kl 19.00

Fire omganger

Kaffipause

 

Alle velkommen

Julegudsteneste i Eksingedalen kyrkje

Tidspunkt: 
24. December 2015 - 12:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste i Eksingedalen kyrkje kl. 12.00 ved sokneprest Frode Kvamsøe. 

Adventskonsert i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
13. December 2015 - 11:00

Lysmesse i Eksingedalen kyrkje

Tidspunkt: 
29. November 2015 - 16:00
Beskrivelse: 

Lysmesse for heile Eksingedalen, med born og unge i dalen. Kyrkjekaffi.

Gudsteneste i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
8. November 2015 - 15:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste ved sokneprest Frode Kvamsøe kl. 15.00. Nattverd. Kyrkjekaffi

Gudsteneste i Eksingedalen kyrkje

Tidspunkt: 
25. October 2015 - 11:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste ved sokneprest Edvard Bø kl. 11.00. Hausttakkefest. Deltaking frå NLA Høgskolen i samband med Hordaland Rundt 2015. Nattverd. Kyrkjekaffi

10. Oktober 2015 - 12:10

Tidspunkt: 
10. October 2015 - 12:10
Vertilhøve: 
Lettskyet pent
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 10 grader
Vasstemperatur: 
+ 6 grader
Kommentar: 
Helt vindstille og nesten ingen vak. En fisk på 800 gram i går. I dag en fisker i elven.

9. Oktober 2015 - 8:35

Tidspunkt: 
9. October 2015 - 8:35
Vertilhøve: 
Skyet opphold
Vannstand: 
Lav
Luft-temperatur: 
+ 9 Grader
Vasstemperatur: 
+ 6 Grader
Kommentar: 
Vindstille og nesten ingen vak. Ser ut til at vinden har roet seg. En fisker i Grustaket.
meir fisk