October 2017

Staseleg bruopning på Flatekval

Mykje folk var samla til staseleg bruopning søndag. Ei ny, solid og god bru er komme på plass over Skorsdalselva på veg til Flatekvalstølen. Her har det vore bru i over 50 år, men vatn og snø har med jamne mellomrom brote sund bruene. Den siste brua vart øydelagt for eit par år sidan. I nedbørsperiodar har det vore utfordrande å kryssa elva her, iallfall utan å bli kald og våt på beina.  I sommar tok tre grunneigarar verkeleg tak i dette! Den nye brua er langt meir solid enn dei tidlegare. 

Brubyggjarane. Heidra av turgruppa i idrettslaget som "Kongar"    Foto: LivABergo

 

Bru-opning

Tidspunkt: 
29. October 2017 - 14:00
Beskrivelse: 

Bru-opning på stien til Flatekvalstølen kl. 14.00. Program. Avgang frå Smalastølen seinast 13.30

Bruopning på veg til Flatekvalstølen

Tidspunkt: 
26. October 2019 - 14:00
Beskrivelse: 

Frammøte ved brua kl 14.00
Brubyggjarane inviterer alle til å vera med! 

Offisiell opning av stølsbru

Brubyggjarane inviterer til opning av nye bruer på stølsvegen til Flatekvalstølen. Stølsvegen har vore utan bru dei siste åra, men i haust har grunneigarar laga ny, flott bru.
Så fine bruer treng skikkeleg opning! Det skjer søndag 29.oktober kl 14. 


Program:
Snorklypping kl 14
Bridge-blanding og litt å drikka

Høve til å spidda pølser.

Markeringa finn stad på Eksingedalen IL sin 41 årsdag. Møt opp i god tid, avgang seinast 13.30 frå Smalastølen. 

Joletrefest på skulen

Tidspunkt: 
20. December 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Alle er velkomne!
Helsing elevar og lærarar ved skulen

Bygdakafè på skulen

Tidspunkt: 
2. November 2017 - 15:00
Beskrivelse: 

9.klasse inviterer til ettermiddagskaffi på skulen torsdag 2.november kl 15 - 17

Det vert servert pizzasnurrar, kaker og vaflar, saft og kaff

Alle er velkomne!

Salmekveld i Nesheim kyrkje

Nesheim sokneråd inviterer til salmekveld. Kantor James Reed på orgel og piano. Hanna Gullbrå med song. Allsong.

Styrketrening

Tidspunkt: 
29. November 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
22. November 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
15. November 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
8. November 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
1. November 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
25. October 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Styrketrening

Tidspunkt: 
18. October 2017 - 20:00
Beskrivelse: 

Styrketrening + ballspel på Eksingedalen skule kl. 20.00. Eksingedalen IL

Salmekveld i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
22. October 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Salmekveld i Nesheim kyrkje søndag 22. oktober kl. 19.00. Kantor James Reed leiar songen. Kyrkjekaffi.

Fjelltrimmen byter bøker i haustferieveka

I løpet av haustferien, veke 41, vert bøkene for Fjelltrimmen 2017 samla inn og nye bøker lagt ut. Dersom du er på jakt etter kruset og ville hatt namnet ditt i 2017-boka kan du kontakta turgruppa og det vert ordna!

I ny bok kan du allereie no byrja registreringane for sesongen 2018.

 

Fjellet er fantastisk - nyt finvêret og fargane! 

Haustferie-bingo

Tysdag kjem regnet, og kva kan vel då passa betre enn ein lun bingo i Ekse grendahus. 4 omgongar med matpause midt i. Kun kontant betaling. 

Familiemøte i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
7. October 2017 - 15:00
Beskrivelse: 

Familiemøte i Nesheim kyrkje laurdag 7. oktober kl. 15.00 ved Asle Hetlebakke frå Nordhordland Indremisjon. Vel møtt.

Foreldremøte Eksingedalen skule

Tidspunkt: 
16. October 2017 - 19:00

Temakart for friluftsområda i kommunen

Vaksdal kommune inviterte denne veka til informasjonsmøte om arbeid med temakart for friluftslivområda i kommunen. Målet med møtet var å få lokal hjelp slik at kartet vert så korrekt og innhaldsrikt som mogeleg.

Bingo på Ekse Grendahus

Tidspunkt: 
10. October 2017 - 19:00
Beskrivelse: 

Gudsteneste i Eksingedalen kyrkje

Tidspunkt: 
24. December 2017 - 11:00
Beskrivelse: 

Julaftagudsteneste i Eksingedalen kyrkje søndag 24. desember kl. 11.00 ved sokneprest Frode Kvamsøe.

Lysmesse i Nesheim kyrkje

Tidspunkt: 
9. December 2017 - 16:00
Beskrivelse: 

Lysmesse i Nesheim kyrkje laurdag 9. desember kl. 16.00 ved sokneprest Frode Kvamsøe og konfirmantane. 

Møte i Nesheim sokneråd

Tidspunkt: 
17. October 2017 - 19:30
Beskrivelse: 

Møte i Nesheim sokneråd tysdag 17. oktober kl. 19.30 i sakrestiet i kyrkja på Nesheim

meir fisk