Friluftsgruppe

Tidspunkt: 
7. Desember 2017 - 16:30
Beskrivelse: 

Kl 16.30 - 19. Oppmøte i Almane.

meir fisk