Lavikstølen

Stølsvegen:

Frå fylkesvegen gjennom Eksingedalen tek du av ca 1 km ovanfor Lavik, og køyrer til venstre opp sidevegen mot Haugen og Fjellanger. Bilen kan plasserast på parkeringsplass i Huagen, her du også finn informasjonsskilt om Lavikastølen og Haugastølen.

Stølsvegen, som også er ein traktorveg går slakt oppover lia til venstre. På vegen passerer du eit område med ein del hytter. Tilkomst til stølen er svært god, då traktorvegen går heilt fram til stølsvollen. Det tek ca 20 minutt å gå til stølen.

 

Turtips:

Rundtur Haugen- Lavikstølen-Haugastølen-Haugen. ( det går merka sti vidare får Lavikstølen til Haugastølen). Ein kan så gå annleggsveg nedatt frå haugastølen til Haugen.

 

 

 

 

 

 

meir fisk